Bedre mad - Bedre fest

Betingelser

Madoplevelser, oplevelser og mad ud af huset
Købsbeviser og billetter forudbetales efter faktura - kvittering eller billet forevises ved afhentning/levering eller indgang.
Allergener: Har du allergi: Kontakt os for yderligere information.


Ved bestillinger af selskaber sender vi en bekræftelse på e-mail og herefter har man 5 dage til at indbetale faktura / henholdsvis reservationsgebyr, da ordren ellers annulleres. (Gælder såfremt leveringsdato ligger senere end 10 dage fra bestillingsdato)
Ved bestilling af festmenu tidligere end 6 måneder før levering, betales reservationsgebyr 25% af prisen på ordren.
Er leveringsdato indenfor 10 dage før, afregnes samme dato som bestillingsdato, og altid således at betalingen er os til hænde senest 5 dage før levering.


Personale booking
Personale booking er obl. for minimum 3 timer pr. personale.
Reservationsgebyr kok kr. 1.800,- pr. personale i obl. 3 timer.
Reservationsgebyr serveringspersonale/tjener kr. 1.200,- pr. personale i obl. 3 timer.
Timebetaling ud over de 3 inkluderede obl. - pr. personale kok pr. time kr. 600,-
Timebetaling ud over de 3 inkluderede obl. - pr. serveringspersonale/tjener pr. time kr. 400,-
Reservationsgebyr mobilkøkken kr. 1.000,- (mobilkøkken udlejes kun med kok)
Kørsel i forbindelse med kok, tjener: kr. 380,- pr. time + ud over 30 km. - kr. 2,50 pr. km.
Kørsel med mobilkøkken:  ud over 30 km. - kr. 4,50 pr. km.
Udbringning af mad: kr. 380,- pr. time + ud over 30 km. - kr. 2,50 pr. km.
Udbringning og opstilling af udstyr som service, borde, stole, grill, telte etc.:
Levering og afhentning kr. 300,- indenfor 30 km. Udover 30 km. beregnes kr. 480,- pr. time.
Reservationen er først gældende når faktura / henholdsvis reservationsgebyr er indbetalt og bekræftelse herpå er modtaget. Gebyret fratrækkes købet på denne reservation.
Ved afbud indenfor 6 måneder refunderes reservationsgebyret ikke.
Vi forbeholder os ret til prisjusteringer.


Afbestilling af arrangement på 10 personer og derover skal ske skriftligt.

Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet/madleveringen 6 måneder før, betales 10% af bestillingsprisen.
Ved afbestilling af hele 
selskabsarrangementet/madleveringen 3 måneder før, betales 20% af bestillingsprisen. 
Ved afbestilling af hele 
selskabsarrangementet/madleveringen 2 måneder før, betales 30% af bestillingsprisen. 
Ved afbestilling af hele 
selskabsarrangementet/madleveringen 1 måned før, betales 50% af bestillingsprisen. 
Ved reduktion af antal gæster indtil 14 dage før selskabsarrangementet, på mere end 10% betales 75% af bestillingsprisen.
Herefter opkræves fuld kuvertpris for udeblevne gæster. ?get
 antal gæster skal senest meddeles 5 dage før det bestilte arrangement.


Priser

De på FOODsteps website angivne priser er opgivet i DKK, incl. dansk moms, p.t. 25% og uden fragtomkostninger.


Betaling

Er du over 18 år, kan du købe varer online i FOODsteps website.
Du kan benytte kontooverførsel som betalingsmiddel i FOODsteps.


Undgå gebyrer
Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med lån eller leje af vores udstyr og materiel:

  • Aflever tingene til tiden. (hav vores ting klar til afhentning)
  • Aflever vores ting i samme stand som ved modtagelsen.
  • Behandel vores udstyr og materiel ordentligt, med omhu og respekt for os og den næste der skal bruge det.

Afleveres vores ting ikke til tiden, vil der blive opkrævet timeløn + kørsel for afhentning.
?delægges eller skades vores ting under din varetægt, vil der blive opkrævet erstatning svarende til nypris + fragt til vores adresse.


Fortrydelsesret

Køb af mad via FOODsteps website er ikke omfattet af den almindelige fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Udgangspunktet efter loven er derfor, at bestilte ordrer ikke kan annulleres. FOODsteps tilbyder dog den service, at ordrer kan afbestilles efter følgende retningslinjer:
Senest 30 dage før levering - mod betaling af 50%
Senest 5 dage før levering - mod betaling af 75%
Senere end 5 dage før levering - fuld betaling.
?nsker du at annullere din ordre, skal du skrive en e-mail til info@foodsteps.dk med oplysning om, at du ønsker at annullere samt det ordrenummer, du har fået oplyst pr. e-mail. Du vil herefter modtage en e-mail med bekræftelse på, at ordren er annulleret.


Levering

Såfremt der ikke skriftligt er aftalt levering og/eller afhentning af serveringsudstyr, sker udlevering altid ved kundens egen afhentning på et af FOODsteps nærmere oplyst udleveringssted. Afhentningstider fremgår af ordren, ligesom udleveringssted vil fremgå af den enkelte ordre. Levering/udlevering kun mod forevisning af billet eller betalt faktura.
FOODsteps forbeholder sig til enhver tid retten til menuændringer. Menuændring foretages så vidt muligt ved at indsætte tilsvarende madret eller tilbehør/garniture.
Bestillinger vedlægges vejledning for færdiganretning når dette er nødvendigt.
Risikoen for varens beskaffenhed overgår ved varens levering til kunden. Kunden bedes derfor undersøge varerne ved afhentningen. Hvis varen er mangelfuld ved leveringen/afhentningen, har FOODsteps til enhver tid ret til at foretage afhjælpning af manglen evt. ved omlevering. FOODsteps er ikke ansvarlig for varens stand, hvis kundens anvendelse af produktet har forårsaget skade, eller hvis der har været foretaget indgreb i varen, som ikke er sket i overensstemmelse med vejledning fra FOODsteps.Udlejning af borde og stole, varmeovn, grill etc.Udlejningsbetingelser
Lejen dækker op til 3 dage (1 gangs brug), er der behov for længere lejeperiode gives tilbud.
Varerne leveres i efterset og rengjort stand, og skal returneres i samme stand, evt. snavset materiel rengøres for lejers regning. Lejer er ansvarlig for alt materiel fra det er udleveret af os til det er os i hænde igen. Alt materiel skal opbevares beskyttet for snavs og fugt m.m. Evt. reklamationer skal rettet til vores firma før ibrugtagelse. Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept.


Der betales et depositum som fastsættes efter ordrens størrelse (typisk kr.1000 - 3000 som tilbagebetales modregnet eventuelle mangler og skader på materiellet ved aflevering)

Betaling for udlejning er altid netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt. Der kan forudbetales via netbank. ?nskes faktura tilsendt tilkommer et fakturagebyr på kr. 25,- pr. ordre. Ordre under kr. 500,- pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-

Alt lejet materiel betales kontant inden modtagelse. Der sendes ikke uden forudgående aftale, faktura m.m. Evt. opnåede rabatter bortfalder omgående, såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes.

Der kan rettes op og ned i ordren indtil 5 hele arbejdsdage før leveringsdagen, derefter er det kun muligt at rette op, da ordren vil være pakket. I konfirmationsperioden gælder dog 14 arbejdsdage. 

Ved reducering af ordren på mere end 10%, gælder betingelserne for annulering.


Afbestilling af lejede effekter

En ordre kan annulleres indtil 30 dage før leverings-dato. Ved annullering mellem 30 og 10 dage før leveringsdato betales 50% leje, ved annulering senere end 10 dage før leveringsdato betales fuld leje.

Mangler eller beskadiget materiel betales kontant ved returnering.

Vi leverer og afhenter gerne varerne efter fast pris.


Borde og stole
Borde og stole s
kal være aftørrede og rengjorte ved aflevering


Grill m.m.
Grill og grillriste samt båludstyr skal være rengjort ved aflevering


Opvaskeservice
Service m.m. leveres rent, og skal efter brug rengøres, og derefter stilles i kasserne. Ifølge kommende regler fra Levnedsmiddelstyrelsen, har vi valgt at være på forkant, idet ALLE ordre pålægges opvask. Dette er også en ekstra garanti for dem som lejer, at vi har vasket alle ting under kontrollerede forhold.


Lysestager
Lysestager skal være rengjorte for stearin før aflevering, ellers beregnes rengøring med 10 kr. pr. stage. De rengøres nemmest i kogende vand tilsat sulfosæbe.


Duge & servietter
Duge & servietter er renvasket og rullet ved udlevering, og skal blot afleveres som de er efter brug.Ved reklamation på duge & servietter skal denne rettes til os før ibrugtagelse, da vi ellers ikke kan få den godkendt på vaskeriet. Det anbefales at leje et par duge ekstra, for at have i reserve. Er de ikke taget i brug, eller foldet ud, tilbagebetales lejen naturligvis.


Lyskæder m.m.
Det er forbundet med livsfare og erstatningspligt at flytte på fatningerne, ligesom der heller ikke må ændres ved andre installationer på vores materiel.


Telte
Alle telte leveres og opstilles af os, på anvist sted. for at standardpriserne er gældende skal følgende være opfyldt: opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant, og vi kan køre inden for 25 m af opsætningsstedet, evt. trappetrin tæller 1 m pr. stk. Specielle forhold efter tilbud. Vi kommer altid gerne ud og råder og vejleder omkring telte m.m. uden omkostninger for Dem. Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker m.m. på materiellet, da limen bliver siddende på dugen og ødelægger den derved.


Transport
Vi leverer og afhenter gerne varerne efter fast pris.


Afhent selv
Du er også velkommen til selv at hente det lejede materiel, såfremt du har køretøj dertil. Alt materiel skal transporteres i lukket køretøj. Dette er en ekstra service for dig, og da vi gerne vil holde materialet i så god stand som muligt, bedes du derfor også venligst behandle vores effekter og materiel pænt. Alle varer skal afhentes og leveres retur på en af os nærmere oplyst adresse eller afhentningssted. Der kan kun hentes og returneres varer efter nærmere aftale.


Ansvar
I lejeperioden har lejer ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for bortkommet materiel. FOODsteps er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at en sådan skade er forårsaget ved forsømmelighed fra FOODsteps eller andres side, for hvilke FOODsteps er ansvarlig. FOODsteps er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i lejers besiddelse. FOODsteps er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder tidstab.


Erstatninger
Mangler eller beskadiget materiel betales kontant ved returnering.Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl.Personoplysninger
FOODsteps website benytter registrerede oplysninger i overenstemmelse med lov om behandling af personoplysninger Persondataloven. Kundeoplysninger bliver ikke solgt eller på en anden måde videreformidlet til tredje part. FOODsteps website opbevarer oplysningerne i minimum fem år, som det er påkrævet i regnskabsloven. Ordreoplysninger skal anføres på dansk. Følgende kundeoplysninger registreres: navn, adresse, postnummer, e-mailadresse samt evt. telefonnummer. Som registreret i FOODsteps website kundesystem har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. ?vrige forhold Med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler, kan FOODsteps ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med udefrakommende faktorer såsom strejke, lockout, blokade, brand, force majeur, fejl i levering fra underleverandør etc. FOODsteps er heller ikke ansvarlig for driftstab eller følgeskader opstået i forbindelse med manglende levering. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, og begge parter accepterer, at de danske domstole har enekompetence. Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser ugyldige, påvirkes de resterende ikke heraf.


FOODsteps forbeholder sig ret til at udpege, hvilken dansk domstol en eventuel tvist skal afgøres ved.

           

FOODsteps
150229